top
river
Quickscan

Een nauwkeurige situatie analyse uitgevoerd door Flowit legt een sterke basis om een verbetertraject te starten. Om verbetering door te kunnen voeren binnen uw organisatie is het belangrijk om eerst de huidige status van uw organisatie duidelijk in kaart te hebben. De Quickscan geeft inzicht in de effectiviteit en efficiëntie van uw werkprocessen en het aanwezige verbeterpotentieel, de zogeheten quick wins. Alle bevindingen uit de Quickscan worden samengevat in een adviesrapport.

wave

Tijdens een intakegesprek wordt de exacte doelstelling bepaald. Aan de hand van de doelstelling wordt besloten welke middelen er bij de Quickscan toegepast worden. De doorlooptijd van een Quickscan is gemiddeld 5 werkdagen en varieert afhankelijk van de grootte van de organisatie en de beschikbaarheid van betrokken personen.

Bij het uitvoeren van de Quickscan kunnen de volgende middelen worden toegepast:

Value Stream Mapping (VSM)

Een Value Stream Map is een grafische weergave van een proces. Breng gezamenlijk de huidige situatie in kaart en bekijk waar de knelpunten zitten.

Interviewen van medewerkers

Stel doelgerichte vragen aan uw medewerkers. Zijn uw medewerkers tevreden? Heerst er een verbetercultuur of vindt iedereen het wel goed zoals het gaat? De mening van uw medewerkers telt!

Schriftelijke enquêtes

Kwantitatieve uitbreiding naast mondelinge interviews.

Observeren werkzaamheden

Waar lopen medewerkers tegenaan tijdens het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden? Er is geen betere manier om dit te analyseren dan door een dag met uw medewerkers mee te lopen en dit vanuit hun perspectief te bekijken.

Oorzaakanalyse

Een probleem vaststellen is eenvoudig. De uitdaging is uitvinden waar het probleem vandaan komt. We gaan op zoek naar de kern van het probleem en bedenken hier oplossingen voor.

Informatieanalyse

Maakt u gebruik van handboeken? Zijn uw handboeken bereikbaar en leesbaar? We bekijken welke benodigde stuurinformatie aanwezig is of juist ontbreekt.

Waste Walk

Een waste walk is een manier om bewustwording te creëren over allerlei vormen van verspilling die zich binnen de organisatie voor doen. We bekijken gezamenlijk op welke plekken u verspilling kunt vinden en hoe u deze uit kunt bannen.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over een Quickscan binnen uw organisatie.

diensten quickscan kaizen workshops
bottom