top
river
Workshops

Om een verbetertraject extra kracht te geven zijn het creëren van draagvlak, bewustwording en efficiënt werken belangrijke schakels. De tijd nemen om op een transparante en open manier met elkaar te communiceren zal bijdragen aan een betere onderlinge afstemming en samenwerking.

Om dit binnen uw organisatie te realiseren en te verbeteren biedt Flowit workshops die volledig gericht zijn op awareness en brainstormsessies waarin we op zoek gaan naar het verbeterpotentieel binnen een specifiek bedrijfsonderdeel.

wave

Awareness workshops

Lean filosofie

Wat zijn de grondbeginselen van Lean en uit welke fundamentele elementen en principes zijn deze opgebouwd? We vertellen u de historie en leggen uit hoe u Lean kunt toepassen binnen uw organisatie.

Lean simulatie

Een interactieve kennismaking met Lean waarin een werkproces gesimuleerd wordt. Iedereen is onderdeel van dit bedrijfsproces en heeft hierin zijn eigen taak. Door dit proces te doorlopen en te analyseren gaan we gezamenlijk kijken hoe dit kan worden verbetert.

Werkplekcheck (5S)

Wat is een efficiënte en productieve werkomgeving en hoe kunnen we deze creëren? We gaan op zoek naar hoe de werkplek het best kan worden ingericht met de 5S methode. Deze methode staat voor scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren en standhouden.

Brainstorm sessies

De klant

De klant staat altijd voorop. Wie is uw klant? Weet u precies waar uw klant waarde aan hecht? Tijdens een interactieve sessie gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen en onderzoeken we hoe uw organisatie beter in kan spelen op de klantvraag.

Interne samenwerking

Weten uw collega's wat u van ze verwacht? Weten medewerkers van elkaar waar ze aan werken? We gaan met elkaar in gesprek over samenwerking en gaan op zoek naar verbetering op dit gebied.

Dream on

Wat zou uw organisatie kunnen produceren in de meest ideale situatie? Zonder te denken aan eventuele beperkingen en belemmeringen of op voorhand ideeën te elimineren op haalbaarheid gaan we medewerkers prikkelen en stimuleren te fantaseren over dit ideaalbeeld.

Eigen onderwerp

In overleg kan Flowit een brainstormsessie faciliteren waarbij een zelf aangedragen onderwerp centraal zal staan.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van een uitdagende workshop of brainstormsessie? Neem dan contact met ons op.

diensten quickscan kaizen workshops
bottom