top
river
Wat is Lean?

Lean is een managementfilosofie die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspilling. Lean wordt vaak uitgelegd als het stroomlijnen van productieprocessen om zo minder kosten te maken. Maar dat is vooral het gebruiken van tools uit de Lean-toolkit. Lean is als filosofie veel meer.

wave

De historie

In 1988 nam een groep onderzoekers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), onder leiding van dr. James P. Womack, de internationale automobielindustrie onder de loep en ontdekte unieke gedragspatronen bij de Toyota Motor Company. Onderzoeker John Krafcik en de anderen vonden het moeilijk om te benoemen wat ze zagen. Ze keken naar alle prestatiekenmerken van het Toyota-systeem in vergelijking met de traditionele massaproductie.
Ze zagen een bedrijf dat:

  • minder inspanningen hoefde te leveren om producten te ontwerpen, te maken en te onderhouden
  • minder investeringen nodig had om een bepaalde productiecapaciteit te realiseren
  • producten maakte met minder fouten
  • minder toeleveranciers gebruikte
  • minder voorraad nodig had voor iedere stap
  • minder bedrijfsongevallen had

Er werd geconcludeerd dat een dergelijk bedrijf, dus een bedrijf dat van alles minder gebruikt, een 'lean' bedrijf is. De unieke manier van werken werd Toyota Productie Systeem (TPS) genoemd.

Het TPS is mede tot stand gekomen door een crisisperiode in Japan na de Tweede Wereldoorlog. Marktrestricties maakten het noodzakelijk kleinere aantallen te produceren in veel verschillende varianten. Toen de marktvraag tot een dieptepunt daalde werden Japanse automobielfabrikanten zwaar op de proef gesteld in hun overleving tegen grote massaproducenten in Europa en de Verenigde Staten.

De primaire doelstellingen van TPS zijn het uitbannen van overbelasting (Muri), het creëren van een soepele en consistente productie (Mura) en het elimineren van verspilling (Muda). TPS wordt gezien als de grondlegger voor wat men nu Lean Manufacturing noemt en is gebaseerd op twee concepten:

De eerste concept draagt de Japanse benaming "Jidoka" en laat zich vrij vertalen in "automatiseren met een vinger aan de pols". Dit betekent dat wanneer er zich een probleem voordoet, alle apparatuur direct stop kan worden gezet zodat er wordt voorkomen dat er defecten producten geproduceerd worden.

Het tweede concept is "Just-in-Time" leveringen (JIT). In een continue stroom produceert elk proces alleen datgene wat nodig is bij de daarop volgende processtap. Produceer alleen dat wat nodig is, in de juiste hoeveelheid, op het juiste moment.

Lean basisprincipes

Lean is een filosofie en een bewezen langetermijn benadering waarbij alles in het bedrijf op elkaar wordt afgestemd, zodat de waarde voor de klant toeneemt. Bepaalde fundamentele Lean principes zijn al eeuwen oud. Zo werd de flow productie met drijvende assemblage lijnen binnen de scheepsbouw al in de 16e eeuw toegepast. Henry Ford ontwikkelde een lopende band voor massa productie van de T-Ford begin 1900. Sakichi Toyoda (mede oprichter van Toyota) ontwikkelde een geautomatiseerd weefgetouw in 1902 wat direct onderbroken werd zodra één van de weefgetouwen het begaf.

De Lean filosofie is gebaseerd op 5 basisprincipes:

(klant)Waarde

Waarde wordt bepaald voor een specifiek product vanuit het oogpunt van de klant. Het is essentieel dat de organisatie weet wat klanten als toegevoegde waarde zien. Met andere woorden, waar wil de klant voor betalen?

Waardestroom

Het principe waardestroom richt zich op alle processtappen die een product en/of dienst voortbrengen. Alle betrokken afdelingen in het proces zijn onderdeel van de waardestroom. Lean focust zich op het elimineren van verspilling en het reduceren van activiteiten die geen waarde toevoegen. Dit leidt tot een kortere doorlooptijd.

Flow

Op het moment dat een proces wordt gestart dient het product continu in beweging te zijn. Het mag dus niet stil komen te staan tot aan de uiteindelijke levering aan de klant. Waar geen flow is ontstaat opstopping, wat voorraden als gevolg heeft.

Pull

Produceer uitsluitend wat gevraagd wordt en wanneer het gevraagd wordt door de klant. U begint pas met produceren zodra de klant een bestelling heeft gedaan. Hiermee worden voorraden voorkomen en wordt de flexibiliteit van het proces vergroot.

Perfectie

Perfectie bereikt u nooit. Het gaat hier om het streven om continu te verbeteren en dus continu vooruitgang te boeken in de richting van perfectie. Operationeel management, 5S, Kaizen en het standaardiseren van werkzaamheden dragen hier allemaal aan bij.

diensten quickscan kaizen workshops
bottom